AUXOFERM® Saccharomyces boulardii

用作膳食补充剂的活性干燥益生菌。

免疫调节
改善肠道健康
全细胞酵母
干粉
水溶性

AUXOFERM® Saccharomyces cerevisiae var. boulardii 是一种活性干酵母,可用作膳食补充剂。

制成胶囊或散剂,用来治疗腹泻和预防旅行者腹泻,可配合抗生素治疗幽门螺杆菌感染。

亲身体验 AUXOFERM® Saccharomyces boulardii

如果您想体验 AUXOFERM® S. boulardii ,我们可以免费为您寄送样品。